Câu hỏi thường gặp

Bạn sẽ học bằng cách download tài liệu và xem video khóa học online của chúng tôi.
Chúng tôi support bạn qua Zoom và Teamview và hỗ trợ kiểm tra bài thực hành của bạn.
Bạn sẽ được học mãi mãi.
Có, khóa học sẽ liên tục update và bạn sẽ được hưởng update từ khóa học.