0(0)

Youtube Marketing

Điểm mạnh của Youtube không chỉ là việc tiếp cận mà là việc tăng trưởng về niềm tin, độ trust của thương hiệu trong mắt người dùng.

Instructor admin
Updated 09/01/2022

Description

Tăng trưởng nhờ Youtube

Điểm mạnh của Youtube không chỉ là việc tiếp cận mà là việc tăng trưởng về niềm tin, độ trust của thương hiệu trong mắt người dùng.

Video thật, thương hiệu giá trị

Video marketing là xu hướng truyền thông hiện đại, hãy bắt đầu ngay hôm nay để tạo sự tăng trưởng.

What Will I Learn?

  • Tổng quan: Toàn bộ kiến thức chung về nền tảng Youtube
  • Hướng dẫn chi tiết cách sản xuất video
  • Thành thạo công cụ hỗ trợ tăng view, sub
  • Sáng tạo content phù hợp với người dùng.
  • Cách xây dựng cộng đồng trên Youtube
  • Sử dụng đa nền tảng Youtube để phát triển

Topics for this course

6 Lessons04h 25m 20s

Bài 1: Học nghiên cứu từ khoá

Nghiên cứu từ khoá
Nghiên cứu đối thủ
Xác định chủ đề
Định hình tính cách của Youtube.

Bài 2: Sản xuất nội dung

Bài 3: Tối ưu, đẩy view và sub

About the instructor

Mr Duẩn có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và marketing.
4.73 (11 ratings)

12 Courses

150 Students