5.00(1)

Kế hoạch Marketing

Giúp bạn giảm 50% thời gian thực thi và khiến mọi bộ phận hiểu rõ trách nhiệm và cách thức đo lường hiệu quả của mình

Instructor admin
Updated 09/01/2022

Description

Một kế hoạch marketing thành công giúp bạn giảm 50% thời gian thực thi và khiến mọi bộ phận hiểu rõ trách nhiệm và cách thức đo lường hiệu quả của mình. Kế hoạch thông minh giúp bạn tránh làm mò và không đo lường được. Việc học làm một kế hoạch marketing bạn cần phải hoàn thành các khoá học cơ bản trước.

What Will I Learn?

  • Các biểu mẫu quản trị kế hoạch marketing tiêu chuẩn từ chúng tôi.
  • Video hướng dẫn chi tiết giúp bạn tự lập kế hoạch marketing của mình.
  • Các loại kế hoạch theo từng giai đoạn phát triển của sản phẩm
  • Chọn giải pháp và nền tảng phù hợp với từng ngành nghề.
  • Cách dùng các công cụ hỗ trợ nghiên cứu và lập kế hoạch đầy đủ.
  • Theo dõi, nhận xét và hỗ trợ bạn hoàn thiện kế hoạch

Topics for this course

9 Lessons04h 25m 20s

Bài 1: Nghiên cứu

Nghiên cứu thị trường00:7:48
Nghiên cứu đối thủ00:18:35
Nghiên cứu khách hàng00:16:24

Bài 2: Chọn lọc và phân loại

Bài 3: Các bước thực thi

Bài 4: Đo lường và Tracking

About the instructor

Mr Duẩn có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và marketing.
4.73 (11 ratings)

12 Courses

150 Students

Student Feedback

5.0

Total 1 Ratings

5
1 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

Awesome course. I have only good things to say about this course. All topics are well explained. The notes are clear and exercises are very practical. Thank you.