0(0)

Inbound Marketing

Inbound Marketing dành cho các doanh nghiệp có năng lực xây dựng nội dung và hút khách hàng vào phễu bán hàng.

Instructor admin
Updated 09/01/2022

Description

Khóa học InboundMarketing đưa ra các giải pháp cho giải pháp marketing chủ động và thu hút khách hàng hoàn toàn chủ động. Inbound Marketing dành cho các doanh nghiệp có năng lực xây dựng nội dung và hút khách hàng vào phễu bán hàng.

Inbound Marketing là điều bắt buộc cần phải có chiến lược marketing của các doanh nghiệp trong thế kỷ 21 để tạo ra một tỉ lệ chuyển đổi đơn hàng cao và gắn kết khách hàng với doanh nghiệp.

What Will I Learn?

  • Giúp bạn hiểu Inbound Marketing là gì ?
  • Hiểu rõ các chiến dịch Inbound Marketing
  • Thành thạo các công cụ hỗ trợ inbound marketing
  • Biết cách Đo lường và đánh giá hiệu quả của chiến dịch

Topics for this course

04h 25m 20s

Bài 1: Giới thiệu

Bài 2: Inbound Marketing là gì ?

Bài 3: Chiến dịch Inbound

Bài 4: SMART trong inbound marketing

Bài 5: Chiến lược sáng tạo nội dung

Bài 6: Các công cụ hỗ trợ inbound marketing

Bài 7: Đo lường và đánh giá hiệu quả.

About the instructor

Mr Duẩn có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và marketing.
4.73 (11 ratings)

12 Courses

150 Students